Uitleg algemene Hertz kosten

Onderstaande bon is een voorbeeld van mogelijke kosten voor een huurauto. In het gedeelte Huurkosten zijn de huurdagen en de voertuiglicentiekosten vermeld, die doorgaans al zijn inbegrepen in een prepaid voucher. Aanvullende diensten geselecteerd door een klant op of vóór het tijdstip van huur, zoals aanvullende dekkingsopties, tankdiensten, grensoverschrijdende kosten en andere toevoegingen. In het gedeelte Belastinganalyse wordt het belastingpercentage weergegeven dat voor het huurland in rekening wordt gebracht. Diverse informatie geeft de waarde van de voucher vóór belasting, het belastingbedrag en de totale waarde van de voucher aan.


receipt

Sectie Initiële kosten

Huurprijs: De overeengekomen huurprijs wordt weergegeven als een bedrag per week of per dag, inclusief WA-verzekering. Het huurtarief kan inclusief Collision Damage Waiver (CDW) en/of Theft Protection (TP) zijn. Dit wordt vermeld op de huurcontract/-overeenkomst.


CDW: Waiver bij schade. Is vaak inbegrepen in uw tarief en verminderd uw aansprakelijkheid jegens Hertz tot het bedrag van het toepasselijke eigen risico (vermeld in uw huurovereenkomst) dat van toepassing is op elk schadegeval veroorzaakt anders dan door diefstal, poging tot diefstal of vandalisme.


TP: Diefstalbeveiliging. Is vaak inbegrepen in uw tarief en vermindert uw aansprakelijkheid jegens Hertz tot het bedrag van het toepasselijke eigen risico (vermeld op uw huurovereenkomst) dat van toepassing is op elk incident met betrekking tot verlies van of schade aan het voertuig veroorzaakt door diefstal, poging tot diefstal of vandalisme.


Sectie Kosten toegevoegd tijdens de huur

Extra bestuurder: Wij hanteren een standaardtarief voor elke extra bestuurder die aan uw huur wordt toegevoegd om onze extra verzekeringskosten te dekken.


Toeslag voor jonge bestuurder: Kan van toepassing zijn als u of een extra bestuurder jonger is dan 25 jaar.


Cross Border Fee: is van toepassing als u buiten het land van huur rijdt. U moet vooraf toestemming vragen om met het Hertz-voertuig over landsgrenzen heen te rijden.


FPO: optie voor brandstofaankoop. U kunt vooraf brandstof bij Hertz kopen op het moment van huren. Er is geen restitutie voor ongebruikte brandstof als deze optie is geselecteerd.


Fuel & service (F&S): Er worden kosten in rekening gebracht voor de brandstof- en tankservice als het voertuig niet vol brandstof wordt ingeleverd en/of de brandstofaankoopoptie (zie hierboven) niet is aangeschaft op het moment van verhuur.


SCDW: Supper Collision Damage Waiver. Is een optioneel product dat u gemoedsrust geeft tijdens uw huur door uw potentiële aansprakelijkheid jegens Hertz voor het CDW- of TP-eigen risico voor verlies van of schade aan het Hertz-voertuig tijdens uw huur te elimineren of te verminderen (vermeld in uw huurovereenkomst).


PEC: Personal Effects Coverage. Dekt sommige persoonlijke bezittingen.


Premium Emergency Roadside Service (PERS): Biedt onder meer hulp bij pech onderweg, waaronder buitengesloten, verloren sleutel, lekke band en montage, en lege batterij. PERS wordt op de meeste locaties aangeboden, maar kan alleen worden gekocht op het moment van ophalen. PERS sluit de eventuele kosten voor reparatie van het voertuig en eventuele reiskosten voor het vervangen van het voertuig uit.


Sectie Servicekosten/Belastingen

Intercity Fee: Deze kost geldt voor verhuur dat wordt teruggebracht naar een andere locatie dan de oorspronkelijke huurlocatie die in de huurovereenkomst is vermeld. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht op basis van de afstand tussen de ophaallocatie en de inleverlocatie. Als de huur al is ingegaan op het moment dat de wijziging wordt doorgevoerd, kunnen er ook retourwijzigingskosten in rekening worden gebracht.


Late Return Fees: Voor voertuigen die 30 minuten of meer te laat worden teruggebracht, wordt een extra dagdeel of een volledige dag in rekening gebracht, afhankelijk van het tijdstip van teruggave (dit staat vermeld op uw betalingsbewijs onder het kopje 'Initiële kosten').


Location Service Charge: Wordt op een bepaalde locatie (bijvoorbeeld luchthavens en treinstation) in rekening gebracht om de hogere kosten voor het leveren van diensten vanaf deze locaties te weerspiegelen.


Vehicle Licence Fee: Betaalt uw deel van de kosten die wij maken voor het rijdend houden van het voertuig .


EV Charge KWH: Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer het elektrische voertuig (EV) wordt ingeleverd met een batterijniveau dat lager is dan bij het ophalen van het voertuig bij aanvang van de huurperiode.


EV Admin Fee Low Battery Level: Extra kosten wanneer het EV-voertuig wordt ingeleverd met een bijna lege batterij (20% of minder)


VAT: Vertegenwoordigt omzetbelasting over de totale huurlasten.


BELASTINGSANALYSE

A: Geeft aan welk belastingpercentage er wordt geheven over de totale huursom en de waarde.


OVERIGE INFORMATIE

Voucher Base: Voucherwaarde zonder belasting.


Voucher VAT: Beastingswaarde op de voucher


Total Voucher Value: Totale voucherwaarde inclusief belasting.